Polityka ochrony środowiska Moss Plastic Parts

ISO 14001 logo Moss wierzy w ostrożne zarządzanie środowiskiem i wciela tę filozofię w strategię korporacyjną. Wszystkie zakłady produkcyjne mają akredytację ISO 14001:2004 i wcieloną tę politykę w system obiegu dokumentówi obsługi zakładów w zakresie ochrony środowiska i wdrożony system oceny oceniający i udoskonalający wpływ naszych działań, wyrobów i usług na środowisko naturalne.

Zobowiązujemy się do :

  • Stałego ulepszania naszego systemu ochrony środowiska poprzez tworzenie i wdrażanie planów zamierzeń które są regularnie uaktualniane.
  • Zapobiegania zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez kontrolę emisii szkodliwych substancji, śmieci i odpadków poprzez stosowanie odpowiednich procedur, materiałów i praktyk.
  • Używania wszędzie gdzie to możliwe przyjaznych dla środowiska, poddających się recyklingowi materiałów, przyjaznych środowisku i energooszczędnych procesów.
  • Stosować się do wszelkich dotyczących naszej produkcji przepisów i regulacji prawnych.
  • Edukowania i szkolenia pracowników w zakresie wymagań naszego systemu ochrony środowiska i ich w nim roli, szczególnie tych, których praca ma znaczący wpływ na środowisko.

Moss zapewnia, że zapewnił wszelkie niezbędne środki potrzebne do wprowadzenia niniejszych postanowień i, że firma sprawdza co roku i efektywność i przydatność.

Firma ujawnia również treść naszej polityki ochrony środowiska wszystkim zaiteresowanym włączając w to zainteesowane osoby prywatne.