Polityka jakości Moss Plastic Parts

ISO9001:2000 LogoW Moss-ie wiemy, że nasze ciągłe sukcesy i rentowność zależą od naszej zdolności do zaspokajania wymagań Klientów. Traktujemy filozofię totalnej jakości jako część naszej strategii..

System TQM (Totalnego Zarządzania Jakością) odnosi się do każdego aspektu naszej działalności a dbałość o jakość jest obowiązkiem każdego pracownika Moss.

Dążymy do osiągnięcia Totalnej Jakości poprzez:

  • Stałą kontrolę i udoskonalanie naszego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008. Z celami i polityką jakości zapoznani są wszyscy pracownicy na każdym szczeblu firmy a osiągamy je dzięki dobrze zdefiniowanym procedurom i instrukcjom.
  • Stosowanie procesów zapewnienia jakości w dla każdego rodzaju usług aby stale monitorować stopień zadowolenia Klientów i rozpoznawać elementy nie do końca satysfakcjonujące aby móc usunąć przyczyny ich powstawania.
  • Motywowanie i zachęcanie wszystkich pracowników do pozytywnego reagowania na uwagi, poprawy jakości i budowy ducha pracy zespołowej.
  • asne definiowanie i ocenę roli każdego pracownika w procesie zapewniania zadowolenia naszych Klientów oraz ustalanie jasnych i wymiernych celów w tym procesie.
  • Rozwijanie stosunków z dostawcami podkreślając stałe dążenie w poprawie jakości wyrobów, usług i wsparcia technicznego.

Moss dąży do osiągania wysokich standardów personalnej i korporacyjnej doskonałości wymaganych aby wyżej opisana polityka stała się rzeczywistością.